Regulamin Klubu Hodowcy

 

I.ORGANIZATOR

Organizatorem „Klubu Hodowców Gosbi” jest Betta Sp. z o.o. Ciemne/k. Radzymina, Panattoni ul. Logistyczna 6, 05-250  Hala 2 DOK  37. kontakt@gosbi.pl

II. CELE KLUBU

Uczestnikami Klubu Gosbi są miłośnicy psów i kotów prowadzący zarejestrowane hodowle psów lub kotów, albo inną działalność profesjonalną: usługi groomerskie, szkoła tresury psów, usługi behawiorystyczne, działalność sportowa/pracująca z psami. Celem Klubu Gosbi jest promocja zdrowego żywienia psów i kotów w oparciu o karmy marki Gosbi.

III. CZŁONKOWIE KLUBU

Członkiem Klubu Gosbi może zostać osoba mieszkająca na terytorium RP oraz spełniająca chociaż jednej z poniższych warunków:
 

·       Posiadać zarejestrowaną hodowlę psów lub kotów

·       Posiadać psa reproduktora

·       Posiadać psa sportowego (czynnie brać udział w zawodach lub sportach kynologicznych)

·       Posiadać psa pracującego

·       Prowadzić szkołę tresury dla psów

·       Świadczyć usługi groomerskie

·       Świadczyć usługi behawiorystyczne

·       Prowadzić „hotel” dla psów lub kotów

·       Prowadzić inne usługi profesjonale związane z psami lub kotami

 

IV. REJESTRACJA W KLUBIE HODOWCÓW


Rejestracja w Klubie Gosbi odbywa się przez założenia konta na stronie https://gosbi.betta.pl/ oraz przesłania jednego z  poniższych dokumentów na adres e-mailowy Klubu Hodowców Gosbi kontakt@gosbi.pl

·       zdjęcie/skan przydomka hodowlanego lub certyfikatu

·       dwustronny rodowód psa reproduktora

·       archiwalnej karty miotu z widocznymi danymi hodowcy i nazwą przydomka

·       książeczkę startową z danymi właściciela oraz psa

·       dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze groomera/trenera psów/behawiorysty/hotelu dla zwierząt lub innych usług profesjonalnych związanych z psami lub kotami.

 

Przystąpienie do Klubu Hodowcy oznacza akceptację Regulaminu Klubu Gosbi oraz Regulaminu Sklepu Internetowego na platformie www.gosbi.betta.pl.

Rejestracja następuje w formie mailowej na adres kontakt@gosbi.pl.

Akceptacja członkostwa zostanie przekazana wraz z danymi do logowania w formie mailowej najpóźniej w ciągu 48h.

 V. KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W KLUBIE HODOWCÓW GOSBI

·       Atrakcyjny rabat

·       Dostęp do pełnej oferty produktowej marki Gosbi wraz z linią Professional dedykowaną wyłącznie Członkom Klubu Gosbi

·       Bezpłatne pakiety wyprawek dla aktywnych Czlonków Klubu Gosbi, w tym kupony rabatowe 1+1 gratis dla nowych właścicieli szczeniąt (kupony rabatowe nie łączą się z rabatem hodowlanym i innymi promocjami)

·       Wsparcie opiekuna Klubu Hodowcy Gosbi

·       Bezpłatną dostawę zamówień na kwotę powyżej 200zł brutto.

 

VI. WYPRAWKI DLA SZCZENIĄT I KOCIĄT

Bezpłatne wprawki przysługują wyłącznie Członkom Klubu Hodowców Gosbi, którzy prowadzą zarejestrowaną hodowlę psów lub kotów.
     
Warunki otrzymania wyprawek Gosbi

Wyprawki wydaje się na podstawie karty miotu/przeglądu/ lub potwierdzenia znakowania.Wyprawek nie wydajemy do pierwszego zamówienia. Ilość przysługujących wyprawek wylicza się na podstawie wielkości zamówień z ostatnich 6-ciu miesięcy: (sposób wyliczania opisany poniżej)

Wyprawki przysługują dla szczeniąt do 14 tygodnia życia. Hodowca ubiegający się o otrzymanie wyprawek zobowiązany jest do przekazania informacji o narodzinach szczeniąt w swojej hodowli nie później niż do 14 tygodnia życia szczeniąt. W jednym roku kalendarzowym Hodowca może zgłosić jeden miot dla danej suki hodowlanej. Hodowca zobowiązuje się do przekazania wyprawek Gosbi nowym nabywcom szczeniąt w całości i bez opłat, w ilości 1 wyprawka dla 1 psa/kota.

 Koszt wysyłki wyprawek.

 

Jeżeli zapotrzebowanie na wyprawki będzie zgłaszane przy składaniu zamówienia, wysyłka wyprawek nastąpi razem z zamówieniem i nie będą doliczane dodatkowe koszty przesyłki. Warunkiem otrzymania wyprawek z zamówieniem jest wpisanie komentarza do zamówienia o treści ” Proszę o dołożenie wyprawek dla (podać ilość) szczeniąt rasy (podać rasę)” , oraz przesłanie dokumentów potwierdzających narodziny szczeniąt/kociąt - wiem jak działają związki dlatego dokumentu można dosłać później. Najważniejsze jest dodanie komentarza do zamówienia.

Jeżeli zapotrzebowanie na wyprawki będzie zgłaszane niezależnie od zamówienia, koszt przesyłki za pobraniem będzie wynosił 17,00 zł brutto.

Czas realizacji zamówienia na wyprawki to 2-3 dni robocze.

Skład wyprawek

1) Dla psów rasy małej (do 9kg)

Karma Gosbi Exclusive Puppy mini lub Exclusive Grain Free Puppy (500g, 1kg, 2kg - w zależności od spełnionych warunków)
Zestaw ulotek Gosbi
Miarka do karmy
Kupon rabatowy 1+1 gratis dla nowego właściciela szczenięcia

2) Dla psów ras średnich i dużych.

Karma Gosbi Exclusive Medium/Maxi lub Exclusive Grain Free Puppy (500g, 1,5kg, 3kg - w zależności od spełnionych warunków)
Zestaw ulotek
Miarka do karmy
Kupon rabatowy 1+1 gratis dla nowego właściciela szczenięcia

3) Dla kotów

Karma Gosbi Orignal Cat Kitten 500g lub Grain Free Kitten 400g (w zależności, która wersja karmy jest podawana)
Zestaw ulotek
Miarka do karmy
Kupon rabatowy 1+1 gratis dla nowego właściciela kociaka

 

Sposoby zamawiania wyprawek.

 

1.       Przy zamówieniu karmy, poprzez dodanie komentarza do zamówienia o treści: " proszę o dołożenie X (podać ilość) wyprawek dla (podać rasę)”. W tym przypadku, jeśli wartość zamówienia spełnia warunki minimum logistycznego wysyłka nastąpi bez dodatkowych kosztów przesyłki.

 

2.       Zamówienie samych wyprawek. Aby dokonać zamówienia samych wyprawek należy przesłać wiadomości e-mail na adres kontakt@gosbi.pl , o tytule "zamówienie wyprawek", w treści emaila należy podać ilość wyprawek, rasę szczeniąt/kociąt, adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu oraz informację na temat preferowanej formy płatności (przelew lub pobranie).

Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej firmy kurierskiej i preferowanej formy płatności : Inpost 13 zł brutto przy płatności przelewem / 17zł brutto przy płatności za pobraniem,

DPD 17zł brutto przy płatności przelewem / 20zł brutto przy płatności za pobraniem.

 

Uwaga!  Bez dodania komentarza informującego o ilości szczeniąt i ich rasie, wyprawki nie zostaną dołożone do zamówienia. W takim przypadku wyprawki zostaną wysłane  w  oddzielnej przesyłce (koszt przesyłki ponosi zamawiający).
Ze względu na czas oczekiwania na dokumenty związane z rejestracją miotu, zamówienia na wyprawki można składać jeszcze przed uzyskaniem wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem ich dosłania na adres email :
kontakt@gosbi.pl w terminie max. 2 tygodni od momentu złożenia zamówienia na wyprawki.

 

 

Sposób wyliczania wielkości wyprawek

 

Wielkość wyprawek jest wyliczana na podstawie historii zakupów z ostatnich 6 miesięcy (wartość zakupów jest dzielona przez ilość szczeniąt w danym miocie)

 

Dla psów ras małych (do 9kg): Karma Exclusive Puppy Mini lub Grain Free Puppy:

500g na szczenię, karma Puppy Mini lub Grain Free Puppy jeśli średnia wynosi 100-199zł

1kg na szczenię,  karma Puppy Mini lub Grain Free Puppy jeśli średnia wynosi 200-599zł

1,5kg na szczenię, karma Puppy Mini lub Grain Free Puppy jeśli średnia wynosi 600-799zł

2kg na szczenię, karma Puppy Mini jeśli średnia wynosi 800-999zł

3kg na szczenię, karma Grain Free Puppy jeśli średnia wynosi powyżej 1000zł

 

Dla psów ras średnich i dużych ( powyżej 9kg): Karma Exclusive Puppy Medium lub Grain Free Puppy:

500g na szczenię, karma Puppy Medium lub Grain Free Puppy  jeśli średnia wynosi 100-199zł

1kg na szczenię, karma Puppy Medium lub Grain Free Puppy jeśli średnia wynosi 200-599zł

1,5kg na szczenię, karma Puppy Medium lub Grain Free Puppy jeśli średnia wynosi 600-999zł

3kg na szczenię, karma Puppy Medium lub Puppy Maxi lub Grain Free Puppy jeśli średnia wynosi powyżej 1000zł

 
VII. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

Dbanie o dobry stan zdrowia posiadanych zwierząt, zapewnienie im należytej opieki oraz zapewnienie odpowiedniego żywienia z wykorzystaniem karm marki Gosbi.
Nieodpłatne przekazywanie wyprawek nowym nabywcom szczeniąt.
Rekomendowanie marki Gosbi i dbanie o dobry wizerunek marki.
Zamawianie karmy wyłącznie na adres Hodowli i na użytek własnej Hodowli. Nie zezwalamy na wykorzystywanie rabatu hodowlanego do składania zamówień dla osób trzecich a także do dalszej odsprzedaży karmy.

 VIII. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA

Członkostwo w Klubie Hodowców Gosbi wygasa na skutek:
     - łamania zasad  Regulaminu Klubu Hodowców Gosbi (w szczególności punktu VII niniejszego Regulaminu)
     - braku aktywności trwającej dłużej niż 12 miesięcy
     - naruszania dobrego imienia i wizerunku marki Gosbi

Każdy członek Klubu ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie Hodowców Gosbi w każdym momencie, rezygnację należy złożyć w formie pisemnej przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@gosbi.pl lub w formie listowej na adres korespondencyjny: Betta Sp. z o.o. ul. Logistyczna 6, 05-250 Ciemne

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator Klubu Hodowcy Gosbi zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany w regulaminie będą aktualizowane na bieżąco a jego pełny zapis dostępny będzie na stronie www.gosbi.betta.pl
Aktualny regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2021